Meer over Kerkelijk leven

Kerkdiensten tijdens corona

Bezoekersaantallen

De landelijke HHK adviseert om het aantal bezoekers per dienst terug te brengen naar een beperkt aantal personen. Hierbij worden de kinderen en het 'personeel' niet meegeteld. Als kerkenraad en kerkbestuur nemen wij in onze afweging ook nadrukkelijk de grootte van de gemeente en de grootte van het kerkgebouw mee. Voor alsnog betekent dit dat er 2 wijken worden uitgenodigd per eredienst. Deze uitnodiging wordt middels een kanselboodschap verspreid.

Samenzang

Tijdens de erediensten wordt er door een ieder ingetogen gezongen om de gemeentezang mogelijk te maken en ook de mogelijke verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. 

Mondkapje bij in- en uitgaan kerk

Bij het in- en uitgaan van de kerk wordt door alle bezoekers vanaf 13 jaar een mondkapje gedragen voor zover dit (medisch) mogelijk is. Zodra u uw zitplaats heeft ingenomen en/of het kerkterrein heeft verlaten kunt u deze afzetten. Wij verzoeken u met nadruk om dit besluit op te volgen.

Positieve coronatest?

De GGD heeft vanwege het grote aantal besmettingen aangegeven het bron- en contactonderzoek niet meer voor iedereen uit te voeren. Dit betekent dat positief geteste personen zelf hun contacten moeten informeren. Bent u positief getest op het coronavirus en heeft u recent een kerkdienst bezocht? Dan vragen wij u dit door te geven via secr.kerkvoogdij@hhgdoornspijk.nl. Op deze wijze hebben wij als kerkenraad en kerkbestuur inzicht in de besmettingen en kunnen we indien nodig aanvullende maatregelen nemen.

Erediensten volgen

De erediensten zijn  te volgen op de gebruikelijke tijden via de kerktelefoon, scanner en Internet.
Via Internet zijn de diensten te volgen door hier te klikken

Iedere zondag zijner 2 diensten, 11:00u en 15:15u.
Hieronder kunt u de liturgie vinden om met de erediensten mee te kunnen leven en bidden.

Liturgie voor D.V. 20 juni 2021

Morgendienst Middagdienst
Psalm 16: 6 Psalm 118:11
Psalm 25: 2 Psalm 40: 4
Psalm 17: 3 Psalm 51: 4
Psalm 122: 1 Psalm 11: 1
Genesis 12: 1 - 9 Hebreeën 7: 11 - 28
  Heidelbergse Cathechismus Zondag 30

 

Aangepaste collecten D.V.

Collecte mei 2021

02-05-2021 - Noodlijdende gemeenten en personen (Diaconie)
09-05-2021 - Geen extra collecte
13-05-2021 - Woord en Daad (Diaconie)
16-05-2021 - Gebouwen (Kerkvoogdij)
23-05-2021 - Zendingscollecte (Diaconie)
24-05-2021 - Zendingscollecte (Diaconie)
30-05-2021 - Spaarfonds (Kerkvoogdij)

Collecte juni 2021

06-06-2021 - Geen extra collecte
13-06-2021 - Geen extra collecte
20-06-2021 - Noodlijdende gemeenten en personen
27-06-2021 - Diaconale projecten in Malawi

Collecte juli 2021

04-07 2021 - Landelijk jeugdwerk (Diaconie)
11-07-2021 - Pastoraat (Kerkvoodij)
18-07-2021 - Het Bijbelhuis in Den Helder (Diaconie)
25-07-2021 - Spaarfonds (Kerkvoogdij)

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021