Meer over Kerkelijk leven

Kerkdiensten tijdens corona

Bezoekersaantallen

Naar aanleiding de verruimingen op het landelijke coronabeleid van de overheid en ook van de landelijke Hersteld Hervormde Kerk kunnen wij meer bezoekers per eredienst toelaten. Als kerkenraad en kerkbestuur nemen wij in onze afweging ook nadrukkelijk de grootte van de gemeente en de grootte van het kerkgebouw mee. Momenteel betekent dit dat er 4 wijken worden uitgenodigd per eredienst. Deze uitnodiging wordt middels een kanselboodschap verspreid.
De anderhalve meter regel niet meer gehandhaafd in de lange banken in het middenschip en in de lange banken in de zijbeuken beneden.
Voor alle overige zitplaatsen geldt dat de anderhalve meter afstand gehandhaafd blijft.

Samenzang

Tijdens de erediensten zijn er geen beperkingen voor de samenzang. 

In- en uitgaan kerk

Bij binnenkomst vindt er geen registratie meer plaats. Indien u wilt plaatsnemen waar 1,5 meter nog gehandhaafd blijft kunt u dat bij binnenkomst aangeven zodat u naar uw plaats gebracht wordt.
Het verlaten van de kerk gaat voor iedereen op aanwijzing van de kerkvoogdij. U wordt daarom verzocht om na de zegenbede weer te gaan zitten.

Positieve coronatest?

De GGD heeft vanwege het grote aantal besmettingen aangegeven het bron- en contactonderzoek niet meer voor iedereen uit te voeren. Dit betekent dat positief geteste personen zelf hun contacten moeten informeren. Bent u positief getest op het coronavirus en heeft u recent een kerkdienst bezocht? Dan vragen wij u dit door te geven via secr.kerkvoogdij@hhgdoornspijk.nl. Op deze wijze hebben wij als kerkenraad en kerkbestuur inzicht in de besmettingen en kunnen we indien nodig aanvullende maatregelen nemen.

Erediensten volgen

De erediensten zijn  te volgen op de gebruikelijke tijden via de kerktelefoon, scanner en Internet.
Via Internet zijn de diensten te volgen door hier te klikken

Iedere zondag zijner 2 diensten, 11:00u en 15:15u.
Hieronder kunt u de liturgie vinden om met de erediensten mee te kunnen leven en bidden.

Liturgie voor D.V. 17 oktober 2021

Morgendienst Middagdienst
Psalm 25: 2 en 4 Psalm 108: 1 en 2
Psalm 42: 2 en 4 Psalm 113: 1, 3 en 4
Psalm 66: 5 Psalm 103: 6
Psalm 32: 3 Psalm 29: 1
Makus 6: 30 - 56 1 Samuël 4: 1 - 11
1 Samuël 5: 1 - 12
  Heidelbergse Catechismus Zondag 35

 

Aangepaste collecten D.V.

Collecte september 2021

02-09-2021 - Adullam (Diaconie)
05-09-2021 - Opleiding predikantien (Diaconie)
12-09-2021 - Geen extra collecte
19-09-2021 - Noodlijdende gemeenten en personen (Diaconie)
26-09-2021 - Pastoraat (Kerkvoogdij)

Collecte oktober 2021

03-10-2021 - Werk onder het Joodse volk in Israël (Diaconie)
10-10-2021 - GDC Noodhulp en Rampenfonds (Diaconie)
17-10-2021 - Zondagsscholen (Diaconie)
24-10-2021 - Spaarfonds (Kerkvoogdij)
31-10-2021 - Stichting Vrienden van Heidelberg (Diaconie)

Collecte november 2021

03-11-2021 - Dankdagcollecte (Kerkvoogdij)
07-11-2021 - Najaarszendingscollecte (Diaconie)
14-11-2021 - Gebouwen (Kerkvoogdij)
21-11-2021 - Landelijk jeugdwerk (Diaconie)
28-11-2021 - Spaarfonds (Kerkvoogdij)

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021