Meer over Kerkelijk leven

Kerkdiensten tijdens corona

Bezoekersaantallen

De landelijke HHK adviseert om het aantal bezoekers per dienst terug te brengen naar een beperkt aantal personen. Hierbij worden de kinderen en het 'personeel' niet meegeteld. Als kerkenraad en kerkbestuur nemen wij in onze afweging ook nadrukkelijk de grootte van de gemeente en de grootte van het kerkgebouw mee. Voor alsnog betekent dit dat er 2 wijken worden uitgenodigd per eredienst. Deze uitnodiging wordt middels een kanselboodschap verspreid.

Samenzang

Tijdens de erediensten wordt er door een ieder ingetogen gezongen om de gemeentezang mogelijk te maken en ook de mogelijke verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. 

Mondkapje bij in- en uitgaan kerk

Bij het in- en uitgaan van de kerk wordt door alle bezoekers vanaf 13 jaar een mondkapje gedragen voor zover dit (medisch) mogelijk is. Zodra u uw zitplaats heeft ingenomen en/of het kerkterrein heeft verlaten kunt u deze afzetten. Wij verzoeken u met nadruk om dit besluit op te volgen.

Positieve coronatest?

De GGD heeft vanwege het grote aantal besmettingen aangegeven het bron- en contactonderzoek niet meer voor iedereen uit te voeren. Dit betekent dat positief geteste personen zelf hun contacten moeten informeren. Bent u positief getest op het coronavirus en heeft u recent een kerkdienst bezocht? Dan vragen wij u dit door te geven via secr.kerkvoogdij@hhgdoornspijk.nl. Op deze wijze hebben wij als kerkenraad en kerkbestuur inzicht in de besmettingen en kunnen we indien nodig aanvullende maatregelen nemen.

Erediensten volgen

De erediensten zijn  te volgen op de gebruikelijke tijden via de kerktelefoon, scanner en Internet.
Via Internet zijn de diensten te volgen door hier te klikken

Iedere zondag zijner 2 diensten, 11:00u en 15:15u.
Hieronder kunt u de liturgie vinden om met de erediensten mee te kunnen leven en bidden.

Liturgie voor D.V.11 april 2021

Ochtenddienst Middagdienst
Psalm 97: 7 Psalm 34: 6
Psalm119: 88 Psalm 105: 5
Psalm 68: 2 Psalm 134: 3
Psalm 89: 7 Psalm 111: 2
Efeze 5: 1 - 21 Psalm 119: 67
  Psalm 78: 3 (Schriftlezing)
  Heidelbergse Catechismus Zondag 25

 

Aangepaste collecten D.V.

Collecte maart 2021

07-03-2021 - V00rjaarszendingscollecte (Diaconie)
10-03-2021 - Biddagcollecte (Kerkvoogdij)
11-03-2021 - SGP (Diaconie)
14-03-2021 - Pastoraat (Kerkvoogdij)
21-03-2021 - Generale Diaconale Commissie Noodhulp en Rampenfonds (Diaconie)
28-03-2021 - Geen extra collecte

Collecte april 2021

02-04-2021 - Geen extra collecte
04-04-2021 - Opleiding predikanten (Diaconie)
05-04-2021 - Opleiding predikanten (Diaconie)
11-04-2021 - Evangelisatiewerk (Diaconie)
18-04-2021 - Geen extra collecte
25-04-2021 - Spaarfonds (Kerkvoogdij)
28-04-2021 - GBS (Diaconie)

Collecte mei 2021

02-05-2021 - Noodlijdende gemeenten en personen (Diaconie)
09-05-2021 - Geen extra collecte
13-05-2021 - Woord en Daad (Diaconie)
16-05-2021 - Gebouwen (Kerkvoogdij)
23-05-2021 - Zendingscollecte (Diaconie)
24-05-2021 - Zendingscollecte (Diaconie)
30-05-2021 - Spaarfonds (Kerkvoogdij)

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021