Meer over Kerkelijk leven

Kerkdiensten tijdens corona

Bezoekersaantallen

De landelijke HHK adviseert om het aantal bezoekers per dienst terug te brengen naar 30 personen. Hierbij worden de kinderen en het 'personeel' niet meegeteld. Als kerkenraad en kerkbestuur nemen wij in onze afweging ook nadrukkelijk de grootte van de gemeente en de grootte van het kerkgebouw mee. Wij hopen u tijdens de weekdienst van donderdag 22 oktober te informeren over de diensten van D.V. zondag 25 oktober.

Samenzang

Tijdens de erediensten wordt er door een ieder ingetogen gezongen om de gemeentezang mogelijk te maken en ook de mogelijke verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. 

Mondkapje bij in- en uitgaan kerk

Bij het in- en uitgaan van de kerk wordt door alle bezoekers vanaf 13 jaar een mondkapje gedragen voor zover dit (medisch) mogelijk is. Zodra u uw zitplaats heeft ingenomen en/of het kerkterrein heeft verlaten kunt u deze afzetten. Wij verzoeken u met nadruk om dit besluit op te volgen.

Positieve coronatest?

De GGD heeft vanwege het grote aantal besmettingen aangegeven het bron- en contactonderzoek niet meer voor iedereen uit te voeren. Dit betekent dat positief geteste personen zelf hun contacten moeten informeren. Bent u positief getest op het coronavirus en heeft u recent een kerkdienst bezocht? Dan vragen wij u dit door te geven via secr.kerkvoogdij@hhgdoornspijk.nl. Op deze wijze hebben wij als kerkenraad en kerkbestuur inzicht in de besmettingen en kunnen we indien nodig aanvullende maatregelen nemen.

Erediensten volgen

De erediensten zijn  te volgen op de gebruikelijke tijden via de kerktelefoon, scanner en Internet.

Via Internet zijn de diensten te volgen door hier te klikken

Iedere zondag zijner 2 diensten, 11:00u en 15:15u.
Hieronder kunt u de liturgie vinden om met de erediensten mee te kunnen leven en bidden.

Liturgie voor D.V. 29 november

Ochtenddienst Middagdienst
Psalm 84: 2 Psalm 86: 6
Psalm 27: 3 en 5 Psalm 19: 6 en 7
Lofzang van Maria: 3 Psalm 26: 2
Psalm 9: 10 en 2 Psalm 139: 14
Jesaja 8: 23 - 9: 6 Genesis 19: 1 - 16
   

 

Aangepaste collecten D.V.

Collecte oktober 2020

04-10-2020 - Extra collecte Werk onder het Joodse volk (Diaconie)
11-10-2020 - Geen extra collecte
18-10-2020 - Extra collecte Spaarfonds (Kerkvoogdij)
25-10-2020 - Extra collecte Noodhulp en Rampenfonds (Diaconie)
29-10-2020 - Extra collecte Stichting Vrienden van Heidelberg (Diaconie)

Collecte november 2020

01-11-2020 - Extra collecte Najaarszendingscollecte (Diaconie)
04-11-2020 - Dankdagcollecte (Kerkvoogdij)
08-11-2020 - Geen extra collecte
15-11-2020 - Extra collecte Landelijk Jeugdwek (Diaconie)
22-11-2020 - Extra collecte Kooiveen (Diaconie)
29-11-2020 - Extra collecte Spaarfonds (Kerkvoogdij)

Collecte december 2020

06-12-2020 - Extra collecte
20-12-2020 - Gebouwen (Kerkvoogdij)
25-12-2020 - St. Adullam (Diaconie)
26-12-2020 - Evangelisatiewerk (Diaconie)
27-12-2020 - Pastoraat (Kerkvoogdij)
31-12-2020 - Opleiding predikanten (Diaconie)

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020