Meer over Home

Aanmelden erediensten

29 december 2020

Zoals afgekondigd worden er voor onbepaalde tijd kerkdiensten gehouden waarbij maximaal 30 personen (uitgezonderd personeel) aanwezig zijn.

Kerkenraad en Kerkbestuur willen wij gezinnen met kinderen en alleenstaanden de mogelijkheid bieden om deze erediensten bij te wonen.
Deze personen worden uitgenodigd vanuit de aanmeldingen van het afgelopen voorjaar.
Wie zich destijds niet heeft aangemeld bij de secretaris van de Kerkvoogdij, kan dit alsnog doen via secr.kerkvoogdij@hhgdoornspijk.nl.
Graag hierbij de volgende gegevens vermelden:
- Naam
- Telefoonnummer
- Aantal personen dat de dienst hoopt bij te wonen.
Op basis van de aanmeldingen worden per dienst persoonlijke uitnodigingen gestuurd.

  • © hersteld hervormde kerk 2021