Meer over Home

Bibliotheek

15 juni 2021

Goed nieuws! U mag weer boeken zelf uit komen zoeken. Komt u ook? We hebben veel gezichten gezien, maar ook nog veel niet. Afhalen blijft ook mogelijk. Stuur in dit geval een mailtje of bel. Mocht u geen mail hebben ontvangen of vragen hebben, neem dan contact op met Mariska Bredeweg tel. 0525 – 66 05 13.

Met ingang van donderdag 17 juni 2021:
18.45 – 19.00 uur          A t/m D
19.00 – 19.15 uur          E t/m H
19.15 – 19.30 uur          I  t/m M
19.30 – 19.45 uur          N t/m R
19.45 – 20.00 uur          S t/m U
20.00 – 20.15 uur          V t/m Z

Kijk ook op onze website. Ook bij afhalen willen wij deze tijden aanhouden. Kinderen mogen tussen 18.45 en 20.15 uur komen.
In de maanden juli en augustus hopen wij om de week geopend te zijn.

1  juli                                      12 augustus
15 juli                                       26 augustus
29 juli

Met ingang van D.V. 2 september weer iedere week.
Blijf niet te lang, zodat iedereen een mogelijkheid heeft om een boek te zoeken. Wij zullen er op toezien dat er niet teveel tegelijk in de zaal aanwezig zijn.
Dit jaar vragen wij geen contributie. Giften zijn altijd welkom. Dit kan bij de bibliotheek of door het over te maken op NL94RABO0384731694 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde o.v.v. gift bibliotheek. Ook staat er een bus in de bibliotheek waar giften in gedaan kunnen worden. Dan kunnen wij nieuwe boeken aanschaffen. Ook degene die niet lid zijn, mogen gerust boeken komen lenen. Wij hopen dat er veel nieuwe lezers bij komen!

  • © hersteld hervormde kerk 2021