Meer over Home

Contactmorgen Homoseksualiteit

02 oktober 2021

D.V. 2 oktober belegd de werkgroep "Homoseksualiteit" een contactmorgen voor ouders en/of familieleden van een kind of familielid dat anders geaard is.

Naar aanleiding van de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen en gaan we met elkaar in gesprek. Verder is er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten en (persoonlijke) ervaringen te delen.

Vanaf 09.30 is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. De ochtend begint om 10.00 uur en zal rond het middaguur afgesloten worden met een gezamenlijke lunch.

Heeft u belangstelling? Meldt u dan aan via het onderstaande email adres: werkgroephomoseksualiteit@hhk.nl  Bij aanmelding ontvangt u t.z.t. het volledige programma en de locatie van deze ochtend.

  • © hersteld hervormde kerk 2021