Meer over Home

Corona maatregelen

03 oktober 2021

Als kerkenraad en kerkbestuur hebben wij besloten om de coronamaatregelen te versoepelen.

In navolging van het advies van de landelijke Hersteld Hervormde Kerk wensen wij hierbij ook voldoende ruimte te houden voor personen die graag de anderhalve meter afstand handhaven.
Daarom nodigen wij vanaf zondag 3 oktober vier wijken per kerkdienst uit.
Zondag 3 oktober wordt de anderhalve meter regel niet meer gehandhaafd in de lange banken in het middenschip en in de lange banken in de zijbeuken beneden.
Voor alle overige zitplaatsen geldt dat de anderhalve meter afstand gehandhaafd blijft.

Om het uitnodigingsbeleid beter op maat te maken willen wij de personen die gebruik wensen te maken van de ruimte waarin de anderhalve meter afstand gehandhaafd blijft, vragen om uiterlijk donderdag 30 september een mail te sturen naar de secretaris van de kerkvoogdij: secr.kerkvoogdij@hhgdoornspijk.nl
Het verlaten van de kerk blijft ook aanstaande zondag op de gebruikelijke wijze plaatsvinden.

U wordt verzocht om na de zegen weer u plaats in te nemen.
Daarnaast willen wij u nadrukkelijk vragen om bij coronaklachten thuis te blijven.

  • © hersteld hervormde kerk 2021