Meer over Home

Informatie over kerkdiensten en meditatie

01 juni 2020

Wijzigingen kerkelijk leven vanwege de uitbraak van het coronavirus

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zien wij ons als kerkenraad en kerkbestuur helaas genoodzaakt om ingrijpende wijzigingen door te voeren in het kerkelijk leven.
Met ingang van maandag 1 juni is het beperkt mogelijk de erediensten bij te wonen.
In overleg met de PKN gemeente vangen deze aan om 11:00 en 15:15.
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt, kunt u zich melden bij uw wijkouderling.
De kerkdiensten zijn uiteraard nog steeds te volgen via de kerktelefoon, scanner en Internet.
Wij hopen en verwachten dat een ieder zich via de middelen met ons, en bovenal de Heere, verbindt.

Zie voor alle informatie de volgende pagina's:

Erediensten inclusief liturgie:
https://www.hhgdoornspijk.nl/kerkelijk-leven/kerkdiensten-tijdens-corona

Zondagsscholen:
https://www.hhgdoornspijk.nl/kerkelijk-leven/verenigingswerk/vertellingen-voor-kinderen

Activiteitencommissie:
https://www.hhgdoornspijk.nl/kerkelijk-leven/activiteitencommissie

Orgelspel, meditatie, weeksluiting Thornspic:
https://www.hhgdoornspijk.nl/kerkelijk-leven/orgelspel-meditatie-en-weeksluiting-thornspic

Voor gezinnen:
https://www.hhgdoornspijk.nl/kerkelijk-leven/verenigingswerk/vertellingen-voor-kinderen

Voor dit alles geldt uiteraard D.V.

Juist in deze tijd blijkt overduidelijk dat het goed is hierbij stil te staan en daarom dan ook te vermelden.

Wat voor Asaf gold, en ook voor ons allen, is wat in psalm 50 vers 14 en 15 staat:
Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften.
En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.

 

Wij hopen dat de Heere deze roepstem wil heiligen aan ons aller hart en wensen u een gezegende zondag toe.

  • © hersteld hervormde kerk 2020