Meer over Home

Maatregelen Corona

18 november 2020

In de laatst gehouden vergadering met kerkenraad en kerkvoogdij zijn nieuwe besluiten genomen over de erediensten en het kerkelijk leven

  • De gemeentezang zullen wij weer aanvangen. Wel verzoeken wij u om ingetogen te zingen
  • De catechisatie wordt weer vervolgd op de gebruikelijke tijden.
  • De jeugdclubs en jeugdvereniging worden weer gestart.
  • Wij adviseren een ieder van 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk en Pro Rege. Op uw zitplaats kunt u deze weer af doen.
  • © hersteld hervormde kerk 2021