Meer over Digitaal collecteren

Digitaal collecteren

Uw bijdragen voor de collecten

We zijn dankbaar dat we op dit moment weer naar de kerk kunnen gaan! Echter wanneer we weer gaan collecteren tijdens de kerkdienst is nog niet bekend. Gelukkig zien we in de afgelopen maanden wel dat er gemeenteleden zijn, die hun bijdragen overmaken, waarvoor hartelijk dank.

Omdat de financiële verplichtingen voor de kerkelijke gemeente doorgaan, vragen wij of u bij voorkeur uw collecte periodiek (bijvoorbeeld 1 keer per maand) via de bank wilt overmaken. Het wekelijks overmaken zorgt voor veel transacties (die ook weer geboekt moeten worden en daarmee veel werk kost voor het kerkelijk bureau), maar brengt ook extra kosten met zich mee.

Onderstaande informatie ontvangt u om er voor te zorgen dat de ‘normale’ collecte-opbrengsten blijven doorgaan

Rekeningen

1. Uw bijdragen aan de diaconie:

Via rekening van de diaconie:  NL97 RABO 0384 769 179

Onder vermelding van de collectedatum/-data
Als het bedoeld is voor een specifiek doel, s.v.p. het doel vermelden

2. Uw bijdragen aan de kerkvoogdij:

Via rekening van kerkvoogdij: NL66 RABO 0384 769 446

Onder vermelding van de collectedatum/-data

Periodieke overboeking:

Als u het lastig vindt om bijvoorbeeld 1 keer per maand uw bijdragen over te maken, kunt u bij uw bank ook periodieke overboekingen instellen, naar de bovengenoemde bankrekeningen. Door deze eenmalige handeling, heeft u geen omkijken meer naar het overmaken van uw bijdragen.

Bedankt!

Graag willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking. Samen zijn we verantwoordelijk voor de gemeente waarin de Heere ons heeft geplaatst. Met het mooie doel dat ook met onze gaven Zijn werk zijn voortgang mag hebben. Juist nu in deze tijd!

Klik hiervoor op één van de onderstaande links om uw gift over te maken.

Gift Kerkvoogdij

Erediensten

 

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021