Meer over Digitaal collecteren

Digitaal collecteren

Uw bijdragen voor de collecten

We zijn dankbaar dat we op dit moment weer naar de kerk kunnen gaan! Echter wanneer we weer gaan collecteren tijdens de kerkdienst is nog niet bekend. Gelukkig zien we in de afgelopen periode dat veel gemeenteleden digitaal hun bijdragen aan de collecten overmaken, waarvoor hartelijk dank!.

Om het voor u eenvoudiger te maken hebben we een online collecteformulier klaargemaakt. U  kunt met dit formulier uw collecte aan verschillende collectedoelen in één keer overmaken voor zowel de kerkvoogdij als voor de diaconie. Dit kan dus in één betaling plaatsvinden!! 

Onderstaande hebben we een gedeelte van het collecterooster weergegeven.  Met uw gift draagt u eraan bij dat de ‘normale’ collecte-opbrengsten blijven doorgaan.
Uw gift kunt u overmaken via het collecteformulier op de volgende pagina: https://www.hhgdoornspijk.nl/digitaal-collecteren/digitale-collecte    

Rekeningen

Uw bijdragen aan de diaconie via rekening van de diaconie:  NL97 RABO 0384 769 179.
Uw bijdragen aan de kerkvoogdij via rekening van de kerkvoogdij: NL66 RABO 0384 769 446.
Graag onder vermelding van de collectedatum/-data of via het collecteformulier.
Als het bedoeld is voor een specifiek doel, s.v.p. het doel vermelden.

Collecterooster

Collecte september 2022

4 september 2022 - Opleiding predikanten (Diaconie)
11 september 2022 - Fonds noodlijdende gemeenten en personen (Diaconie)
18 septemer 2022 - Pastoraat (Kerkvoogdij)
22 september 2022 - Adullam (Diaconie)
25 september 2022 - Geen extra collecte

Collecte oktober 2022

2 oktober 2022 - Werk onder het Joodse volk (Diaconie)
9 oktober 2022 - GDC Noodhulp en Rampenfonds (Diaconie)
16 oktober 2022 - Spaarfonds (Kerkvoogdij)
23 oktober 2022 - Geen extra collecte
26 oktober 2022 - St. Vrienden van Heidelberg (Diaconie)
30 oktober 2022 - Gebouwen (Kerkvoogdij)

Collecte november 2022

2 november 2022 - Dankdag (Kerkvoogdij)
6 november 2022 - Najaarszendingscollecte (Diaconie)
13 november 2022 - Spaarfonds (Kerkvoogdij)
20 november 2022 - Landelijk jeugdwerk (Diaconie)
27 november 2022 - Zondagsschool (Diaconie)

Collecte december 2022

4 december 2022 - Oase (Diaconie)
11 december 2022 - Pastoraat (Kerkvoogdij)
18 december 2022 - Geen extra collecte
25 december 2022 - Evangelisatiewerk (Diaconie)
26 december 2022 - Evangelisatiewerk (Diaconie)
31 december 2022 - Opleiding predikanten (Diaconie)

Periodieke overboeking

Als u het lastig vindt om bijvoorbeeld 1 keer per maand uw bijdragen over te maken, kunt u bij uw bank ook periodieke overboekingen instellen, naar de bovengenoemde bankrekeningen. Door deze eenmalige handeling, heeft u geen omkijken meer naar het overmaken van uw bijdragen.

Bedankt!

Graag willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking. Samen zijn we verantwoordelijk voor de gemeente waarin de Heere ons heeft geplaatst. Met het mooie doel dat ook met onze gaven Zijn werk zijn voortgang mag hebben. Juist nu in deze tijd!

Online collecteformulier

 

Erediensten

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024