Meer over Kerkelijk leven

Vertrouwenspersoon

De HHK is, samen met een aantal andere kerkverbanden, aangesloten bij het Meldpunt Misbruik. Binnen pastorale en kerkelijke relaties komt seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag helaas (ook) voor.
Hoewel er momenteel geen aanwijzingen zijn dat dit ook in Doornspijk plaatsvindt, heeft de kerkenraad van de HHG Doornspijk-Nunspeet gemeend om ook een vertrouwenspersoon aan te stellen, geheel in lijn met het landelijke beleid van de HHK.

Inmiddels heeft mw. I. (Ika) Boeijenga-Sterk de cursus Intern Vertrouwenspersoon (IVP) op verzoek van de kerkenraad gevolgd. Zij is hiermee het eerste aanspreekpunt in geval van grensoverschrijdend (seksueel)gedrag binnen kerkelijke gezagsrelaties. U kunt hierbij denken aan de verhouding gemeenteleden tot ambtsdragers en overige kerkelijke werkers en leden van de (jeugd)verenigingen tot hun leiders. Ika Boeijenga heeft tevens een opleiding gevolgd als psycho-pastoraal hulpverlener en kan in  die hoedanigheid ook een luisterend oor bieden aan gemeenteleden die daar behoefte aan hebben.

Zij is op de volgende manieren bereikbaar:

Telefoon 0341 257006
Mobiel: 0626 849460
E-mail: ikaboeijenga@gmail.com

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024