Meer over Home

Mediagebruik

ToegerustGezin wil door het delen van kennis en informatie de bewustwording vergroten van de gevolgen van intensief mediagebruik.

Ouders en opvoeders maken zich toenemend zorgen en hinken op twee gedachten om al dan niet een smartphone -met of zonder internettoegang- te geven aan hun kinderen.
Vandaag blikken veel ouders wel of niet mét hun kinderen hevig teleurgesteld terug.

ToegerustGezin wil door het delen van kennis en informatie de bewustwording vergroten van de gevolgen van intensief mediagebruik, met name het smartphonegebruik, door opvoeders, kinderen en jongeren.
Ouders, laten wij, vóórdat onze kinderen naar het Voortgezet Onderwijs gaan, voor Gods aangezicht hierin een verantwoorde keuze maken en niet denken dat onze kinderen alleen komen te staan, want dan denken wij zeer klein van de HEERE!

De Heere geeft aan het einde van 2 Korinthe 6: 17 een onuitsprekelijk rijke belofte voor allen die met de wereld niet meedoen: Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods, gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en Ik zal onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. Daarom, gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.
De kanttekeningen verwijzen naar Jesaja 52:11 en zeggen; Een vermaning tot Gods volk om met een ijver uit het lichamelijke en geestelijke Babel te vertrekken, namelijk uit het rijk van den duivel en van den antichrist. En begeeft u tot heiligheid.

Ds. Edward Lawrens sprak als volgt: ‘Besef hoeveel werk u te doen hebt om te strijden voor de zaligheid van uw kinderen. Jonge kinderen brengen altijd veel werk met zich mee: werk voor de ouders, voor de dienstknechten en dienstmaagden en voor allen die hen omringen. Maar het grootste werk is hen te redden van de zonde en de hel, en die verantwoordelijkheid ligt bij de ouders.’
Uit: “Verloren zonen, verwachtende ouders” van Edward Lawrens, puriteins predikant 1627-1695.

Voor meer informatie en vragen verwijzen wij u naar www.toegerustgezin.nu, www.hhgdoornspijk.nl/kerkelijk-leven/toegerust-gezinmedia@hhgdoornspijk.nl of naar een van de diakenen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024