Meer over Home

31-01 Digitale nieuwsbrief

31 januari 2023

Om de gemeente in de toekomst breder te informeren hebben wij als kerkbestuur het voornemen om een digitale nieuwsbrief op te zetten

Nieuws zijn rondom de kerkbouw vindt u dat ook in deze nieuwsbrief terug. Dit zal in eerste instantie 1 à 2 keer per jaar zijn.
Aanmelden hiervoor kan via het extranet van de website: hhgdoornspijk.nl/extranet.
Aan de linkerkant vindt u dan een knop "aanmelden nieuwsbrief".
Op het moment van inschrijven gebeurd er verder nog niets. Als er een nieuwsbrief verstuurd wordt krijgt u deze vanzelf in uw mailbox.

Voor de minder of niet digitaal vaardige  personen komt er ook een papieren versie beschikbaar.
Hoe dit verder wordt ingevuld wordt nog vermeld in een later kerkbode bericht.

  • © hersteld hervormde kerk 2024