Meer over Kerkvoogdij

Bedrijfs Hulp Verlening

Ontruimingsplan

Tijdens onze kerkdiensten is het  ontruimingsplan van kracht. In dit plan zijn de kerntaken omschreven hoe men dient te handelen indien zich een calamiteit zoals onwel wording, brand, etc. voordoet. Voor de organisatie van dit ontruimingsplan is een bedrijfshulpverlenings-commissie(BHV-commissie) ingesteld.
Dit team is samengesteld uit personen die werkzaam zijn (geweest) in de verpleging of een EHBO of BHV opleiding hebben gevolgd. Minimaal één maal per jaar komen de BHV’ ers bij elkaar om te oefenen.

Wat te doen bij het ontdekken van een calamiteit?

Als er tijdens de kerkdienst iemand onwel wordt, dient men als volgt te handelen:
- Geef aan dat er iets niet in orde is door de aandacht te trekken, bijvoorbeeld door uw hand op te steken of te gaan staan, zodat de koster en ook de hulpverleners gewaarschuwd worden.
- Treed niet zelf handelend op, maar maak plaats voor de hulpverleners en/of koster en volg aanwijzingen van hen op.

Wat te doen bij een ontruiming?

Indien een ontruiming noodzakelijk is, zal dit via de geluidsinstallatie worden aangeven. Alle aanwezigen verlaten op aanwijzing van de BHV-ers op een rustige wijze het kerkgebouw. Het is noodzakelijk, dat voor een goede en snelle ontruiming, de aanwijzingen en orders van de BHV-ers precies worden opgevolgd.

Op het moment dat de ontruiming begint wordt er van u het volgende verwacht:
– Loop rustig via de aangewezen route naar buiten.
– Ga niet naar het toilet.
– Haal ook uw jas niet op.
– Let op de mensen om u heen.
– Zorg voor ouderen, gehandicapten, rolstoelgebruikers enz.
– Kalmeer diegenen die in paniek raken, zij trekken namelijk anderen hierin mee.
– Ga buiten via de gewezen looproute naar de verzamelplaats(en).*
– Laat uw auto staan op de parkeerplaats, niet gaan rijden om hulpdiensten niet te hinderen. 
– Wacht daar de beslissing af van de koster  of u naar huis kunt vertrekken of mogelijk ergens anders ?opgevangen wordt.

Wanneer er bij een calamiteit ontruimd wordt dient de gemeente zich te verzamelen op het parkeerterrein nabij de Verlengde Kerkweg en eventueel uitwijkmogelijkheden  naar het  schoolplein van het naastgelegen schoolgebouw (ds. Baxschool)

De leiding en verantwoording vanaf het moment van de alarmering en de beslissing tot ontruiming ligt bij de koster.
De koster wordt bijgestaan door Bedrijfshulpverleners(BHV-ers) en EHBO-ers.

Aanmelden als BHV'er

Bent u in het bezit van een geldig EHBO of BHV certificaat en wilt u meedraaien in de  BHV- organisatie? Dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de bedrijfshulpverlening,

Koster T.van ’t Hul
Klokbekerweg 40
8081 LG Elburg
tel. 0525 -683735/06-52107061

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024