Meer over Kerkvoogdij

Schenkingen

Schenking

Wilt u de kerk een schenking doen, dan kunt u dit doen ten name van:

"Kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente te Doornspijk-Nunspeet".

Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is:  NL66 RABO 0384 769 446.

"Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Doornspijk-Nunspeet

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL97 RABO 0384 7691 79.

Legaat

Ook kunt u de kerk een legaat doen toekomen bij overlijden door dit in uw testament op te nemen.
Let u hierbij op de tenaamstelling van de legataris (degene aan wie het legaat wordt nagelaten).

'Diaconie van de Hersteld Hervormde gemeente te Doornspijk-Nunspeet'
'Kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente te Doornspijk-Nunspeet'

Contactpersoon:

Als u hierover meer informatie wil ontvangen, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Kerkvoogdij.

de heer B.J. Wittingen (secr)
Pangelerweg 8
8071 SR Nunspeet
Tel: 0341–258419
Email: secr.kerkvoogdij@hhgdoornspijk.nl

 

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024