Meer over Kerkvoogdij

College van Notabelen

Taken college  van Notabelen

Het college van notabelen wordt door de stemgerechtigde leden gekozen.
De taken zijn in ordinantie 16 bepaald.
 

  • Het verkiezen van de leden van het college van kerkvoogden, danwel indien daartoe door de vergadering van lidmaten is besloten het doen van een voordracht daartoe aan de vergadering van tot stemmen bevoegde lidmaten;
  • Het toezien op de taakuitoefening door het college van kerkvoogden;
  • Het toezien op naleving van het reglement;
  • Het goedkeuren van de door het college van kerkvoogden vastgestelde begroting;
  • Het goedkeuren van de door het college van kerkvoogden vastgestelde rekening.

Notabelen

Naam

Adres

Telefoon

G. Van der Weide
Voorzitter
Doornenkamp 2a
8085PV Hoge Enk
 
0525-684038
J. Van der Weide
Secretaris
Verlengde Kerkweg 2
8085BL Doornspijk

 
0525-661059
J. Witteveen Doornenkamp 26
8085PV Hoge Enk

 
0525-685571
K. Koers Oude Harderwijkerweg 1
8085PE Doornspijk

 
0525-660654
J. De Jong Zuiderzeestraatweg West 113
8085AC Doonspijk

 
0525-661063
H. Karzijn Koeweg 23
8084PN 't Hade

 
0525-662138
H. Kroes Oostendorperstraatweg 20
8081RK Elburg

 
0526-656819
J. Rozeboom Waterlandsweg 14
8085 BC Doornspijk
0525-662545

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021