Meer over Home

03-06 Bestemmingsplanwijziging

10 juni 2024

Op maandag 3 juni 2024 is tijdens de raadsvergadering een positief besluit genomen over de bestemmingsplanwijziging

Dat betekent dat de wijziging van het bestemmingsplan binnenkort ter inzage komt, waarmee er (naar wij hopen) een volgende fase in het proces aanbreekt.
De Kerkvoogdij is dankbaar dat het vele werk dat in de achterliggende periode is verzet hiermee zijn doel heeft bereikt, wetende dat dit in de afhankelijkheid van de Heere is gedaan!

Wij willen ook iedereen bedanken die, in welke vorm dan ook, heeft meegeleefd met het Kerkbestuur en de Bouwcommissie.

Het Kerkbestuur

  • © hersteld hervormde kerk 2024