Meer over Kerkvoogdij

Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Doornspijk

RSIN:  813730582
Tenaamstelling: Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente te Doornspijk
Postadres:  Dokter Bruinsweg 38, 8085 BV Doornspijk

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: J. Westerink
 • Secretaris: P.C. van de Ridder
 • Penningmeester: B. van der Weide
 • 2e penningmeester: W. Karzijn
 • Bestuurslid: C. Riezebos
 • Bestuurslid: H. Dijkhuizen
 • Bestuurslid: C. Visch

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging,  ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Voor medewerkers in loondienst  is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing, en voor de (eventuele) gemeentepredikant de generale regeling voor de predikantstraktementen van de Hersteld Hervormde Kerk.

Beleidsplan

Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk (www.hersteldhervormdekerk.nl).

Doelstelling

Het verkrijgen, beheren van, alsmede het beschikken over vermogenswaarden inclusief (register)goederen op een zodanige wijze dat de belangen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Doornspijk behartigd worden.

Uitgeoefende activiteiten

 • het voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente
 • het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente
 • het zorgdragen voor de geldwerving
 • het regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de gemeente
 • het beheren van de goederen waaronder gelden, gebouwen en andere vermogensbestanddelen van de gemeente
 • het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van ambtsdragers
 • het zorgdragen voor de financiële regelingen inzake het kerkblad
 • het uitvoeren van het personeelsbeleid

Financiële verantwoordingen

De financiële verantwoording kun u hier vinden. Klik hier

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024