Meer over Kerkvoogdij

College van Kerkvoogden

Taken college van Kerkvoogden

In ordinantie 16-1-3 is beschreven welke taken het college van kerkvoogden in het bijzonder tot taak heeft. Deze taken zijn dus automatisch toegewezen aan het college van kerkvoogden.

Dit betreft:
• het voorzien in de stoffelijke en vermogensrechtelijke belangen van de gemeente;
• het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening van de gemeente;
• het zorg dragen voor de geldwerving;
• het regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van de gemeente;
• het bepalen en het uitvoeren van het gemeentelijk personeelsbeleid;
• het beheren van de goederen, waaronder gelden, gebouwen en andere vermogensbestanddelen van de gemeente;
• het namens of ten behoeve van de kerkenraad bijhouden van de registers van gemeenteleden 

Kerkvoogden

Naam Adres Telefoon
J.A. Klein
Voorzitter

Zuiderzeestraatweg West 4
8085AE Doornspijk
 
0525-662197
B.J. Wittingen
Secretaris
 
Pangelerweg 8
8071SR Nunspeet
0341-258419
P. Okken
Penningmeester
 
Verlengde Kerkweg 4
8085BL Doornspijk
0525-701038
A. Van het Goor Goorweg 4
8085 PC Doornspijk
 
0525-661937
J. Rozeboom Waterlandsweg 14
8085 BC Doornspijk
0525-662545


Bankrekening nummer Kerkvoogdij

NL66RABO0384769446
T.n.v. Kerkvoogdij Herst.Herv.Gem.
p/a Verlengde Kerkweg 4
8085 BL Doornspijk

 

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024