Meer over Home

Mediation gebruik kerkgebouw

01 juli 2020

Mediation gebruik kerkgebouw tussen de PKN en HHG

In de afgelopen periode heeft er overleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van onze gemeente en de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente binnen de PKN van Doornspijk over het toekomstig gebruik van het kerkgebouw. Het overleg vond plaats onder leiding van een mediator. De uitkomst van dit overleg is te vinden in een gemeenschappelijke verklaring.

De verklaring kunt u hier lezen

  • © hersteld hervormde kerk 2021