Meer over Verenigingsleven

Bejaarden- en alleenstaandenmiddag

Eenmaal per maand, doorgaans de laatste dinsdag van de maand, komen we als ouderen samen in Pro Rege van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Voor de pauze houdt de predikant of ouderling een meditatie over een Schriftgedeelte.
Na de pauze wordt er voorgelezen uit een levensbeschrijving van of over een kind van God.
Alles heel leerzaam, maar tevens een mooi moment om elkaar te ontmoeten!

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024