Meer over Verenigingsleven

Mannenvereniging "Filologus"

Een korte kennismaking met de mannenvereniging “FILOLOGUS” behorend tot de Hersteld Hervormde Gemeente van Doornspijk.

De naam Filologus betekent: Vriend van het Woord. Dat is ook waar we op de vergaderavonden mee bezig zijn; het onderzoeken van en het graven in het dierbare Woord van God om zodoende de diepere betekenis van het Woord te mogen verstaan. Daarbij is alleen kennis niet genoeg. Ook mag gehoord worden hoe de Heere nog werkt in het hart van ontdekte zondaren. Gedurende de periode van het winterwerk zijn de vergaderavonden van de mannenvereniging een verademing in de hectiek van alle dag; een avond van bezinning. Op zo`n manier samen met de mannen van de gemeente bezig te zijn kan een band geven die verder gaat dan alleen het gemeentelid zijn. Tegelijk komt ook de vraag waar zijn de mannen? Is er geen tijd of is er geen lust? De tijd wordt beschikt door God en we leven nog steeds in genadetijd. Hoe lang nog? We weten het niet maar we hebben wel de opdracht om Gods Woord te onderzoeken want er staat geschreven dat de Heilige Schriften ons wijs kunnen maken tot zaligheid. Dat de Heilige Geest ons dan een lust in ons hart wil geven om dat te onderzoeken en ons te verlichten met Zijn Licht!

Onze vereniging bestaat momenteel uit ruim 20 leden die veel betrokkenheid hebben bij de vereniging en ook kunnen we ons verheugen op een getrouwe opkomst.

We willen daarom mannen en vaders uitnodigen om op woensdagavond, om de veertien dagen, met ons samen te komen om de dingen aangaande de eeuwigheid te bespreken. In de kerkbode kunt u lezen wanneer er vergaderd wordt want ook via de mannenvereniging wil de Heere nog tot ons spreken. De avonden worden geopend door de voorzitter of de algemeen adjunct. Verder bestaat het bestuur uit secretaris, penningmeester en twee bestuurleden.

Wilt u na deze informatie een uitgebreidere kennismaking, schroom dan niet om te komen.
Leeftijd kan ook geen alibi zijn want we zijn geen oude-mannenvereniging.

 

Het bestuur

Naam Adres Tel E-mail
Dhr. A. Van Renselaar
Voorzitter
Dr. Bruinsweg 20
8085BV Doornspijk
0525-662211 a.vanrenselaar@hhgdoornspijk.nl
Dhr. H. Vrijheid
Secretaris
Veldweg 6
8085AW Doornspijk
06-57581970 mannenvereniging@hhgdoornspijk.nl
Dhr. L. Van het Goor
Penningmeester
Zuiderzeestraatweg West 24
8085AE Doornspijk
Dhr. G.A. Lok
Algemeen Adjunct
Dr. Bruinsweg 34
8085BV Doornspijk
Dhr. G. Hoekerd
Lid
Dr. Bruinsweg 51
8085BT Doornspijk

 

Dit jaar behandelen we tijdens de reguliere bijeenkomsten Genesis 23 tot en met Genesis 27 en staat woensdag 9 december 2020 een dienst gepland waarin ds. R.W. Mulder voor zal gaan. Op 14 april 2021 zal dhr. E. Engberts, student aan het hersteld hervormd seminarie, een lezing verzorgen als afsluiting van ons vergaderseizoen.

Wilt u weten hoe de bijeenkomsten verlopen? Hartelijk welkom in Pro Rege waar we om 19.30 uur beginnen.

Ten slotte, naar de mannenvereniging gaan is vrijwillig maar niet vrijblijvend maar dat is het ook als u niet gaat!

Het rekeningnummer van de mannenvereniging is NL 16 RABO 0314 7451 73 tnv mannenvereniging Filologus, Doornspijk.

Contact

Neem dan contact op met onze secretaris via het onderstaande e-mailadres
mannenvereniging@hhgdoornspijk.nl

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021