Meer over Verenigingsleven

Mannenvereniging "Filologus"

Een kennismaking met mannenvereniging “FILOLOGUS”.

Allereerst de naam; Filologus betekent: Vriend van het Woord. Dat is ook waar we op de vergaderavonden mee bezig zijn; het onderzoeken van en het graven in het dierbare Woord van God om zodoende de diepere betekenis van het Woord te mogen verstaan. Maar alleen kennis niet genoeg want we lezen in Efeze 1: 13 en 14: `In Welke ook gij zijt, nadat gij het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in Welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing en dat tot prijs van Zijne heerlijkheid. Zo wil God door de Geest het woord heiligen aan onze harten. Zijn we daar verlegen om? Of …

Zo kunnen de vergaderavonden van de mannenvereniging gedurende de periode van het winterwerk een verademing zijn in de hectiek van alle dag; een avond van bezinning. Op zo`n manier samen met de mannen van de gemeente bezig te zijn kan een band geven die verder gaat dan alleen het gemeentelid zijn. Tegelijk komt ook de vraag waar zijn de mannen? Is er geen tijd of … De tijd wordt beschikt door God en we leven nog steeds in genadetijd. Hoe lang nog? We weten het niet maar zoekt Hem en Hij laat Zich vinden. Daarom de uitnodiging aan mannen en vaders om op woensdagavond, om de veertien dagen, met ons samen te komen om de dingen aangaande de eeuwigheid te bespreken. In de kerkbode kunt u lezen wanneer er vergaderd wordt maar onderstaand willen we de data weergeven.
8 september
21 september
20 oktober
2 november (ivm dankdag 3 nov.)
17 november
1 december (kerkdienst ds. R. W. Mulder)
15 december
12 januari
26 januari
9 februari
23 februari
8 maart (ivm biddag 9 maart)
23 maart
6 april
13 april (sluitingsavond samen met de vrouwenvereniging)

Wilt u na deze informatie een uitgebreidere kennismaking, schroom dan niet om te komen..
Leeftijd kan ook geen alibi zijn want we zijn geen oude-mannenvereniging.

 

Het bestuur

Naam Adres Tel E-mail
Dhr. L van het Goor
Voorzitter
Zuiderzeestraatweg West 24
8085AE Doornspijk
06-53468 587

l.vanhetgoor@hhgdoornspijk.nl

Dhr. H. Vrijheid
Secretaris
Veldweg 6
8085AW Doornspijk
06-57581970 mannenvereniging@hhgdoornspijk.nl
Dhr. G. Hoekerd
Penningmeester
Dr. Bruinsweg 51
8085BT Doornspijk
Dhr. G.A. Lok
Algemeen Adjunct
Dr. Bruinsweg 34
8085BV Doornspijk
Dhr. H. Karzijn
Lid
Burgermeester Frieswijkweg 14A
8084PN 't Harde

 

Wilt u weten hoe de bijeenkomsten verlopen? Hartelijk welkom in Pro Rege waar we om 19.30 uur beginnen.

Ten slotte, naar de mannenvereniging gaan is vrijwillig maar niet vrijblijvend maar dat is het ook als u niet gaat!

Het rekeningnummer van de mannenvereniging is NL 16 RABO 0314 7451 73 tnv mannenvereniging Filologus, Doornspijk.

Contact

Neem dan contact op met onze secretaris via het onderstaande e-mailadres
mannenvereniging@hhgdoornspijk.nl

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024