Meer over Verenigingsleven

Jonge lidmatenkring

Binnenkort hopen we weer een start te maken van de Jonge Lidmatenkring. Daarvoor willen we met name hen uitnodigen die de catechisatieperiode hebben afgerond en toch nog graag zich willen verdiepen in Gods Woord. Terugziende op de laatste jaren mogen we zeggen dat het leerzame avonden zijn waarin ook tevens de onderlinge ontmoeting en het contact met elkaar kan plaatsvinden als na de pauze de gehouden inleiding met elkaar verder overdacht mag worden.

We hopen op de woensdagavonden van de volgende data bij elkaar te komen:
19 januari
23 februari
23 maart
Aanvang 19.30 uur in Pro Rege.

Het is onze wens en bede dat de Heere deze avonden ook tot eeuwige zegen wil stellen.
Alle bekenden én die voor het eerst overwegen te komen: van harte welkom!

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024