Meer over Verenigingsleven

Zondagsschool “Samuël”

1 Samuël 1 vers 24 t/m 28:

24 Daarna, als zij hem gespeend had, bracht zij hem met zich opwaarts, met drie varren en een efa meel en een fles met wijn, en zij bracht hem in het huis des HEEREN te Silo; en het jonksken was zeer jong.
25 En zij slachtten een var; alzo brachten zij het kind tot Eli.
26 En zij zeide: Och, mijn heer, zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer, ik ben die vrouw die hier bij u stond om den HEERE te bidden.
27 Ik bad om dit kind, en de HEERE heeft mij mijn bede gegeven, die ik van Hem gebeden heb.
28 Daarom heb ik hem ook den HEERE overgegeven al de dagen die hij wezen zal; hij is van den HEERE gebeden. En hij bad aldaar den HEERE aan.

Het doel van onze zondagsschool is om de jonge kinderen van de gemeente, door middel van de bijbel-vertellingen, het leren van een tekst en/of een psalm, bij de HEERE en Zijn Woord te brengen, zoals ook Hanna de kleine Samuel op zeer jonge leeftijd in de tempel bracht.

Wij beginnen op zondagmiddag, na de middagdienst, om 16.45 uur en stoppen om 17.30 uur.

Wanneer is er geen zondagsschool:

Kerstvakantie 24 december 2023
  31 december 2024
  7 januari 2024
  14 januari 2024
Voorjaarsakantie 18 februari 2024
Pasen 31 maart 2024
Meivakantie 28 april 2024
  5 mei 2024
Pinksteren 19 mei 2024
Zomervakantie Juli en augustus 2024

Verdeling groepen

De zondagschool is in 4 groepen verdeeld:

Groep 1:

Kinderen van 4 jaar t/m 6 jaar (groep 1 en 2 van de basisschool) komen samen in Pro Rege in de ‘bibliotheek’
Leidinggevenden:

  • Juf G. Rozeboom, Waterlandsweg 14, 8085 BC Doornspijk. Tel: 0525-662545
  • Juf P. Van den Ham, Zuiderzeestraatweg West 116, 8085 AJ  Doornspijk. Tel: 06-17374986

Groep 2:

Kinderen van 6 jaar t/m 8 jaar (groep 3 en 4 van de basisschool) komen samen in Pro Rege in de ‘kleine’ zaal.
Leidinggevenden:

  • Juf G. Roos, Beekenkampweg 47, 8085 BR Doornspijk. Tel: 0525-661865
  • Juf W. Koops, Lageweg 29, 8085 AX Doornspijk. Tel: 0525-686435

Groep 3:

Kinderen van 8 jaar t/m 10 jaar (groep 5 en 6 van de basisschool) komen samen in Pro Rege in de ‘grote’ zaal.
Leidinggevenden:

  • Meester E. Winter, Zuiderzeestraatweg West 70, 8085 AH Doornspijk. Tel: 0525-655583
  • Meester G. Top, Koeweg 12, 8084 PP ’t Harde. Tel: 0525-662131

Groep 4:

Kinderen van 10 jaar t/m 12 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool) komen samen in de bovenzaal van de kerk.
Leidinggevenden:

  • Meester B. Westerink, Verlengde Kerkweg 29, 8085 BL Doornspijk. Tel: 06-55886581
  • Meester H.J. Drost, Dr. Bruinsweg 40, 8085 BV Doornspijk. Tel: 0525-660708

Vragen?

Neem contact  op met onze secretaresse via onderstaande e-mail: 

Email: zondagsschoolsamuelgroep@hhkdoornspijk.nl

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024