Meer over Verenigingsleven

Jeugdclub "Benjamin" en "Hananja"

Tijdens het winterseizoen komt de jeugdclub bij elkaar in het verenigingsgebouw “Pro Rege”. Er zijn twee verschillende leeftijdsgroepen die eens per 14 dagen bij elkaar komen. De avonden worden ingeleid met psalmzingen, gebed en Schriftlezing door de leidinggevende. Het eerste deel van de avond bestaat uit het overdenken van een Bijbels onderwerp aan de hand van een schets van de HHJO. Elke jongere krijgt deze schets mee om te kunnen lezen en samen de bijbehorende vragen te kunnen maken. Daarna hebben we een pauze waarin we met elkaar wat drinken. Het tweede deel van de avond is van ontspannende aard. De ene keer wordt er een spel gespeeld, de andere keer zijn we creatief bezig. De avonden duren anderhalf uur.
Een paar keer per jaar vindt er naast de gebruikelijke clubavonden een andere activiteit plaats. We bezoeken de landelijke jeugddag van de Hersteld Hervormde Jongeren-organisatie in Amersfoort. Ook gaan we samen een avond bowlen. Aan het begin van het seizoen sturen we ieder dooplid van onze gemeente die in aanmerking komt een persoonlijke uitnodiging waarop de exacte aanvangstijden staan.

Jeugdclub Benjamin

De eerste groep zijn de jongens en meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool. Deze groep komt op de donderdagavond bij elkaar waarbij de volgende leidinggevenden betrokken zijn:
Mevr. C. Klein-Lokhorst
Mevr. R. van Leeuwen - van Norel
Mevr. G. Westerink - van Norel
Dhr. G. Lokhorst
Dhr. J. Magre
Mevr. H. Van Dalen - Valk
Mevr. J. Westerink - Van Engelen
Dhr. J. Korevaar

Jeugdclub Hananja

De tweede groep bestaat uit jongens en meiden van klas 1,2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Deze groep komt op de zaterdagavond bij elkaar. Bij deze groep zijn de volgende leidinggevenden betrokken:
Mevr. K. van het Goor - Doornewaard
Mevr. B. Valk - Stolk
Dhr. G. Lok
Dhr. M.C. Bons
Dhr. M. Compaijen
Mevr. K. Winter-Doornwaard

Heeft u of jij vragen? Neem dan contact met ons op via onderstaande e-mail: Jeugdclub Benjamin:
E-mail:jeugdclubbenjamin@hhgdoornspijk.nl
Jeugdclub Hananja:
E-mail:jeugdclubhananja@hhgdoornspijk.nl

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024