Meer over Verenigingsleven

Vrouwenvereniging “Eben – Haëzer”

De vrouwenvereniging draagt de naam “Eben – Haëzer”. Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen  1 Samuël 7 : 12.
De vereniging is opgericht in 1966. Zowel jongere als oudere dames zijn lid.
Van september tot april komen we eens in de twee weken op de woensdagavond samen in verenigingsgebouw ‘Pro-Rege’. We beginnen om 19.30 en eindigen omstreeks 21.30 uur. De avond wordt door onze beide presidentes geleid.  Na de opening met zingen en gebed, worden de notulen van de vorige verenigingsavond door de secretaresse voorgelezen. We maken gebruik van een boekje met Bijbelstudies die verzorgd zijn door diverse predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk. Na de schriftlezing leest één van de dames haar inleiding voor of de bijbelstudie uit het boekje. In de pauze drinken we koffie of thee. Wanneer er komende weken gemeenteleden jarig zijn van 77 jaar en ouder, dan kunnen er attenties meegenomen worden. Deze jarigen worden door de leden van de vrouwenvereniging bezocht.  Na de pauze wordt er een gedicht van één van de leden voorgelezen. Daarna bespreken we in groepjes de vragen die bij de Bijbelstudie horen en door de dames thuis zijn voorbereid. Dan volgt nog een nabespreking met de hele groep. Daarna wordt de avond met gebed afgesloten.

De opening van het winterwerk wordt door de plaatselijke predikant gehouden in een kerkdienst in september. Wij sluiten het seizoen af samen met de mannenvereniging. Op deze avonden wordt er een spreker uitgenodigd, die voor ons een onderwerp inleidt. Dan zijn ook belangstellenden uit de gemeente hartelijk welkom. In september beginnen wij het seizoen met een broodmaaltijd voor de leden. We nodigen één keer per seizoen een spreker uit en we beleggen een kerkdienst. In mei hebben wij ons jaarlijkse uitje en in juni gaan we met elkaar een dag fietsen. Onze verkoop wordt meestal in november gehouden. Hiervoor worden spullen gemaakt. Een creatieve groep dames komt eens in de twee weken op de dinsdagmorgen samen in ‘Pro-Rege’ om deze spullen te maken. Er wordt een regiomorgen en een avond belegd, meestal in Elspeet, voor alle vrouwenverenigingen die bij onze regio zijn aangesloten. Ook is er één keer per jaar een landelijke ontmoetingsdag in Lunteren.

Maar het belangrijkste is het onderzoek van Gods Woord, zoals we mogen lezen in 1 Petrus 1 : 25 . "Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is".  Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!

Het bestuur

Naam Adres Tel E-mail
Mw. D. Boerendans - Deetman
Presidente
Mezenbergerweg 28a 0341-253684 dboerendans@kliksafe.nl
Mw. G. Koers - Leusink
2e Presidente
Oude Harderwijkerweg 1 0525-660654 kgkoers@live.nl
Mw. G. Rozeboom - Van Wijhe
Secretaresse
Waterlandsweg 14 0525-662545
Mw. G. Pater - Koster
2e Secretaresse
Burgermeester
Frieswijkweg 39B
Mw. G. Koekoek
Penningmeester
Doornenkamp 28
Mw. H. Westerink - Schreurs
2e Penningmeester
Goorweg 22
Vacant
Algemeen adjunct

 

2020

Woensdag  9 sept.   ver. avond Bijbelst 6
(dames met achternaam A t/m O)

Woensdag 23 sept. ver. avond Bijbelst 7
(dames met achternaam P t/m Z)
tevens 1e gedeelte contributie, liefst overmaken, zie bankrekeningnummer onderaan!!

Woensdag  7 okt. ver. avond Bijbelst 8
(dames met achternaam A t/m O)
tevens 1e gedeelte contributie, liefst overmaken, zie bankrekeningnummer onderaan!

Woensdag  21 okt. ver.avond Bijbelst 9
(dames met achternaam P t/m Z)

Dinsdag  3 nov. ver.avond Bijbelst. 10
(dames met achternaam A t/m O)

Woensdag 18 nov. Ver. avond Bijbelstudie 11
(dames met achternaam P t/m Z)

Woensdag 2 dec Kerstliturgie
(dames met achternaam A t/m O)

2021

Woensdag 13 jan ver. avond Bijbelstudie 1
(dames met achternaam P t/m Z)
tevens 2e gedeelte contributie, liefst via bank!

Woensdag 27 jan. Ledenvergadering.
(jubilarissen en dames met achternaam A t/m O)
tevens 2e gedeelte contributie, liefst via bank!

Woensdag 10 febr. ver.avond Bijbelst. 2
(dames met achternaam P t/m Z)

Woensdag 24 febr. kerkdienst, ds. Y. R. Bijl te Vriezenveen

Woensdag 9 mrt. ver.avond Bijbelst 3
(dames met achternaam A t/m O)

Woensdag 24 mrt. Paasliturgie
(dames met achternaam  P t/m Z)

Woensdag 7 apr ver. avond Bijbelst 4
(dames met achternaam A t/m O)

Woensdag 14 april sluiting (verzorgd door m.v.)

Najaar 2020

Bondsdag D.V. 1 oktober 2020
Lunteren 12e Bondsdag
Thema: David in de Psalmen
Spreker 's morgens: ds. P. Verhaar
Onderwerp: Onderwijs uit de Psalmen
Spreker 's middags: ds. D.J. Diepenbroek
Onderwerp: Troost uit de Psalmen
Regioavond donderdag 19 nov in Elspeet

Voorjaar 2021

Regiomorgen is: 
-Jaarlijks reisje is halverwege mei
-Fietsdag is op een dinsdag in juni 
-Toerustingsdag: donderdag ?? maart in Elspeet 

Algemeen

De creatieve ochtenden zijn iedere 2 weken op dinsdagmorgen vanaf 9 uur in Pro Rege
Dit seizoen zijn de collectebussen bestemd voor: 
Pro Rege en HVC (hulp vervolgde christenen)

Bankrekeningnummer:

NL77INGB0005914858 tnv Vrouwenver Eben-Haëzer te Doornpijk

 

 

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021