Meer over Verenigingsleven

Vrouwenvereniging “Eben – Haëzer”

De vrouwenvereniging draagt de naam “Eben – Haëzer”. Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen  1 Samuël 7 : 12.

De vereniging is opgericht in 1966. Zowel jongere als oudere dames zijn lid.
Van september tot april komen we eens in de twee weken op de woensdagavond samen in verenigingsgebouw ‘Pro-Rege’. We beginnen om 19.30 en eindigen omstreeks 21.30 uur. De avond wordt door onze beide presidentes geleid.  Na de opening met zingen en gebed, worden de notulen van de vorige verenigingsavond door de secretaresse voorgelezen. We maken gebruik van een boekje met Bijbelstudies die verzorgd zijn door diverse predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk. Na de schriftlezing leest één van de dames haar inleiding voor of de bijbelstudie uit het boekje. In de pauze drinken we koffie of thee. Wanneer er komende weken gemeenteleden jarig zijn van 77 jaar en ouder, dan kunnen er attenties meegenomen worden. Deze jarigen worden door de leden van de vrouwenvereniging bezocht.  Na de pauze wordt er een gedicht van één van de leden voorgelezen. Daarna bespreken we in groepjes de vragen die bij de Bijbelstudie horen en door de dames thuis zijn voorbereid. Dan volgt nog een nabespreking met de hele groep. Daarna wordt de avond met gebed afgesloten.

De opening van het winterwerk wordt door de plaatselijke predikant gehouden in een kerkdienst in september. Wij sluiten het seizoen af samen met de mannenvereniging. Op deze avonden wordt er een spreker uitgenodigd, die voor ons een onderwerp inleidt. Dan zijn ook belangstellenden uit de gemeente hartelijk welkom. In september beginnen wij het seizoen met een broodmaaltijd voor de leden. We nodigen één keer per seizoen een spreker uit en we beleggen een kerkdienst. In mei hebben wij ons jaarlijkse uitje en in juni gaan we met elkaar een dag fietsen. Onze verkoop wordt meestal in november gehouden. Hiervoor worden spullen gemaakt. Een creatieve groep dames komt eens in de twee weken op de dinsdagmorgen samen in ‘Pro-Rege’ om deze spullen te maken. Er wordt een regiomorgen en een avond belegd, meestal in Elspeet, voor alle vrouwenverenigingen die bij onze regio zijn aangesloten. Ook is er één keer per jaar een landelijke ontmoetingsdag in Lunteren.

Maar het belangrijkste is het onderzoek van Gods Woord, zoals we mogen lezen in 1 Petrus 1 : 25 . "Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is".  Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!

Het bestuur

Naam Adres Tel E-mail
Mw. D. Boerendans - Deetman
Presidente
Mezenbergerweg 28a 0341-253684 dboerendans@kliksafe.nl
Mw. G. Koers - Leusink
2e Presidente
Oude Harderwijkerweg 1 0525-660654 kgkoers@live.nl
Mw. G. Rozeboom - Van Wijhe
Secretaresse
Waterlandsweg 14 0525-662545
Mw. G. Pater - Koster
2e Secretaresse
Burgermeester
Frieswijkweg 39B
Mw. G. Koekoek
Penningmeester
Doornenkamp 28
Mw. H. Westerink - Schreurs
2e Penningmeester
Goorweg 22
Vacant
Algemeen adjunct

 

2021

Woensdag 15 sept (Broodmaaltijd) ver. avond Bijbelstudie 5
Woensdag 29 sept ver. avond Bijbelstudie 6
(deze avond 1e ged contributie € 11,00 OF eenmalig € 22,00 liefst overmaken per bank!!)
Donderdag 7 okt 13e Landelijke Bondsdag te Lunteren
Ds. D. Zoet ochtend Thema: Die is en Die was.
Ds. A. de Groot middag Thema: En Die komen zal.
Woensdag 13 okt Sprekersavond Dr Pul (over levenseinde)
Dinsdag 26 okt 55 jarig jubileum
Woensdag 10 nov Verkoopdag
Donderdag 11 nov Toerustingsdag te Elspeet
Ds. K. ten Klooster Thema: Tekenen der tijden.
Woensdag 24 nov ver. avond Bijbelstudie 7
Woensdag 8 dec Kerstliturgie

2022

Regioavond: Nog niet bekend
Woensdag 5 jan ver. avond Bijbelstudie 8
(deze avond 2e ged. contributie € 11,00 liefst overmaken per bank!!)
Woensdag 19 jan Ledenvergadering
Woensdag 2 feb ver. avond Bijbelstudie 9
Woensdag 16 feb Kerkdienst ds C. M. Buijs
Woensdag 2 mrt ver. avond Bijbelstudie 10
Woensdag 16 mrt ver. avond Bijbelstudie 11
Woensdag 30 mrt Paasliturgie
Woensdag 13 apr Gezamenlijke sluiting met mannenver. Kand. M.S. Roos
Jaarlijks reisje halverwege mei
Fietsdag halverwege juni

Algemeen

De creatieve ochtenden zijn iedere 2 weken op dinsdagmorgen vanaf 9 uur in Pro Rege
Dit seizoen zijn de collectebussen bestemd voor: 
- Woord en Daad
- Adullam

Bankrekeningnummer:

NL77INGB0005914858 tnv Vrouwenver Eben-Haëzer te Doornpijk

 

 

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022