Meer over Verenigingsleven

Vrouwenvereniging “Eben – Haëzer”

De vrouwenvereniging draagt de naam “Eben – Haëzer”.
Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen- 1 Samuël 7 : 12. 
De vereniging is opgericht in 1966.  Zowel jongere als oudere dames zijn lid.
Van september tot april komen we eens in de twee weken op de woensdagavond samen in
verenigingsgebouw ‘Pro-Rege’. We beginnen om 19.30 en eindigen omstreeks 21.30 uur.
De avond wordt door onze beide presidentes geleid.  Na de opening met zingen en gebed, worden de notulen van de vorige verenigingsavond door de secretaresse voorgelezen. 
We maken gebruik van een boekje met Bijbelstudies die verzorgd zijn door diverse predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk.
Na de schriftlezing leest één van de dames haar inleiding voor of de bijbelstudie uit het boekje. 
In de pauze drinken we koffie of thee. Wanneer er komende weken gemeenteleden jarig zijn van 77 jaar en ouder, dan kunnen er attenties meegenomen worden.
Deze jarigen worden door de leden van de vrouwenvereniging bezocht.  
Na de pauze wordt er een gedicht van één van de leden voorgelezen.
Daarna bespreken we in groepjes de vragen die bij de Bijbelstudie horen en door de dames thuis zijn voorbereid. Dan volgt dan nog een nabespreking met de hele groep.
Daarna wordt de avond met gebed afgesloten.
De opening van het winterwerk wordt door de plaatselijke predikant gehouden in een kerkdienst op zondag in september. Wij sluiten het seizoen af samen met de mannenverenging .
Op deze avonden wordt er een spreker uitgenodigd, die voor ons een onderwerp inleidt. Dan zijn ook belangstellenden uit de gemeente hartelijk welkom. 
In september beginnen wij het seizoen met een broodmaaltijd voor de leden. 
We nodigen één keer per seizoen een spreker uit en we beleggen een kerkdienst. 
In mei hebben wij ons jaarlijkse uitje en in juni gaan we met elkaar een dag fietsen. 
Onze verkoop wordt meestal in november gehouden. Hiervoor worden spullen gemaakt.
Een creatieve groep dames komt eens in de twee weken op de dinsdagmorgen samen in ‘Pro-Rege’ om deze spullen te maken.
Er  wordt er een regiomorgen en een avond belegd, meestal in Elspeet, voor alle vrouwenverenigingen die bij onze regio zijn aangesloten. 
Ook is er één keer per jaar een landelijke ontmoetingsdag in Lunteren.
 
Maar het belangrijkste is het onderzoek van GODS Woord, zoals we mogen lezen in 1 Petrus 1 : 25 .’ Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is’.
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!
Wie nog geen lid is van de vrouwenvereniging is, wordt hierbij van harte uitgenodigd om onze avonden te bezoeken.
 

Het bestuur

Naam Adres Tel
Mw. D. Boerendans - Deetman
Presidente
Mezenbergerweg 28a 0341-253684
Mw. G. Koers - Leusink
2e Presidente
Oude Harderwijkerweg 1 0525-660654
Mw. G. Rozeboom - Van Wijhe
Secretaresse
Waterlandsweg 14 0525-662545
Mw. G. Pater - Koster
2e Secretaresse
Burgermeester
Frieswijkweg 39B
Mw. G. Koekoek
Penningmeester
Doornenkamp 28
Mw. H. Westerink - Schreurs
2e Penningmeester
Goorweg 22
Mw. G. Van het Goor - Van de Put
Algemeen adjunct
Zuiderzeestraatweg West 24

 

2023

Woensdag 13 sept (Broodmaaltijd) ver. avond Bijbelstudie 1
Woensdag 27 sept ver. avond Bijbelstudie 2
(deze avond contributie  € 22,00 liefst overmaken per bank!!)
Donderdag 5 okt. 15e landelijke bondsdag te Lunteren
Woendag 11 okt ver. avond Bijbelstudie 3
Dinsdag 17 okt ver. avond Bijbelstudie 4
Woensdag 8 nov ver. avond Bijbelstudie 5
Donderdag 16 nov regio ochtend Elspeet
Woensdag 22 nov Verkoopdag
Woensdag 6 dec ver. avond Bijbelstudie 7
Woensdag 20 dec Kerstliturgie

2024

Woensdag 10 jan ver. avond Bijbelstudie 8
Woensdag 24 jan Ledenvergadering
Woensdag 7 feb ver. avond Bijbelstudie 9
Woensdag 21 feb Kerkdienst ds. P.J.T. Van de Herik
Woensdag 6 mrt ver. avond Bijbelstudie 10
Woensdag 20 mrt Paasliturgie
Woensdag 3 apr ver. avond Bijbelstudie 11
Woensdag 10 apr Gezamenlijke sluiting met mannenvereniging (spreker: Winst uit Verlies)
Medio mei: Jaarlijks reisje
Medio juni: Fietsdag
Voor alle data geld. D.V.

Algemeen

De creatieve ochtenden zijn iedere 2 weken op dinsdagmorgen vanaf 9 uur in Pro Rege
Dit seizoen zijn de collectebussen bestemd voor: 
- Woord en Daad
- Evangelisatie Kruispunt Bijlmer

Bankrekeningnummer:

NL39RABO 0198856725 tnv Vrouwenver Eben-Haëzer te Doornpijk

Live luisteren

Via onderstaande link kunt u de diensten live beluisteren:

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024